Τηλ. 2108077109 - Fax 2108077294 [email protected] Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
Back

Soundproof

Εσωτερική δομή
ανοικτών κυψελών
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις, το φάσμα των συστημάτων αφρού πολυουρεθάνης που παρέχουμε, χαρακτηρίζεται από εσωτερική δομή ανοικτών κυψελών η οποία σε συνδυασμό με άλλα συστήματα ή λειτουργώντας ανεξάρτητα, προσφέρει τον απαιτούμενο συντελεστή ηχο-απορρόφησης.
Εσωτερική δομή
ανοικτών κυψελών
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις, το φάσμα των συστημάτων αφρού ..
Read more
Rebonded
100 kg/m3
Polyethene foam
View more
Grey
25 kg/m3
Polyethene foam
View more
Close
scroll
to navigate
drag page
to navigate
Please use a
taller screen