Τηλ. 2108077109 - Fax 2108077294 [email protected] Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
Back

Mattresses

Στρωματοποιία
Ο αφρός μας διατίθεται από 18 Kg/m³ έως 40 Kg/m³ σε block και φύλλα οποιουδήποτε σχήματος και πάχους και βρίσκει χρήση σε στρώματα, μαξιλάρια ύπνου κλπ.
Η πυκνότητα του αφρού αναφέρεται στην εσωτερική του δομή και ορίζεται ως το βάρος του σε κιλά ανά κυβικό μέτρο.
Ο σκληρός αφρός δεν είναι πάντα και υψηλής πυκνότητας που σημαίνει ότι η πυκνότητα του δεν αποτελεί μέτρηση της σταθερότητας του.
Στρωματοποιία
Ο αφρός μας διατίθεται από 18 Kg/m³ έως 40 Kg/m³ ..
Read more
No. 200
18-19 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 250
23-24 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 300
27 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 400
32 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 40S
32 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 900
22 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 1000
29 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 3000
27 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 3500
35 kg/m3
Polyethene foam
View more
No. 6000
38 kg/m3
Polyethene foam
View more
Close
scroll
to navigate
drag page
to navigate
Please use a
taller screen