Τηλ. 2108077109 - Fax 2108077294 [email protected] Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
Back

CleanMate Car Wash

Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα
εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προιόντα
που διαθέτουμε στην αγορά, προσφέρουν
χρήσιμες και αξιόπιστες λύσεις.
Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα
εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προιόντα ..
Read more
F6
20 x 12,5 x 5 cm
Car wash sponge
Super absorbent Ideal for big surfaces Non scratch
F10
20 x 12,5 x 5 cm
Car wash sponge
Super absorbent Ideal for big surfaces Non scratch
320
25 x 15 x 5,5 cm
Car wash sponge
Easy grip shape Super absorbent Ideal for big surfaces Non scratch
Close
scroll
to navigate
drag page
to navigate
Please use a
taller screen