Τηλ. +30 2108077109 - Fax +30 2108076846 [email protected] 140 Tatoiou Avenue
13671, Acharnes, Greece
Back

CleanMate

Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα
εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προιόντα
που διαθέτουμε στην αγορά, προσφέρουν
χρήσιμες και αξιόπιστες λύσεις.
Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα
εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προιόντα ..
Read more
No. 1
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge
Great for scrubing all surfaces
No. 2
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge
Great for scrubing all surfaces
No. 3
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge extra strong fiber
Great for scrubing hard surfaces
No. 4
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge extra strong fiber
Great for scrubing hard surfaces
Color
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge x3 extra strong fiber
Great for scrubing hard surfaces
S1
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge antibact & hydro
Great for scrubing high quality surfaces
S2
10,5 x 15,5 x 4,5 cm
Scrub sponge antibact & hydro
Great for scrubing high quality surfaces
Close
scroll
to navigate
drag page
to navigate
Please use a
taller screen