Τηλ. 2108077109 - Fax 2108077294 [email protected] Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
Back
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αυλίδα, Βαθύ Βοιωτίας
Τηλ. 2221031010
ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΟΥ & Ε.ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Please use a
taller screen