Επικοινωνία - BITOS
Back
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Λεωφόρος Τατοίου 140
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αυλίδα, Βαθύ Βοιωτίας
Τηλ. 2221031010
ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΟΥ & Ε.ΜΠΛΑΖΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
:-)
Please use a
taller screen