Προϊόντα - BITOS

Mattresses

Στρωματοποιία
Ο αφρός της Bitos Flex διατίθεται
από 18 Kg/m3 έως 40 Kg/m3 σε block
και φύλλα οποιουδήποτε σχήματος και
πάχους και βρίσκει χρήση σε
στρώματα, μαξιλάρια ύπνου κλπ.
Ο αφρός της Bitos Flex διατίθεται από 18 Kg/m3 έως…..
Read more
Στρωματοποιία
Ο αφρός της Bitos Flex διατίθεται
από 18 Kg/m3 έως 40 Kg/m3 σε block
και φύλλα οποιουδήποτε σχήματος και
πάχους και βρίσκει χρήση σε
στρώματα, μαξιλάρια ύπνου κλπ.
Ο αφρός της Bitos Flex διατίθεται από 18 Kg/m3 έως…..
Read more
Εσωτερική δομή
ανοικτών κυψελών
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις,
το φάσμα των συστημάτων αφρού πολυουρεθάνης
που παρέχουμε, χαρακτηρίζεται από εσωτερική
δομή ανοικτών κυψελών η οποία σε συνδυασμό
με άλλα συστήματα ή λειτουργώντας ανεξάρτητα,
προσφέρει τον απαιτούμενο συντελεστή ηχο-απορρόφησης.
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις, το φάσμα των συστημάτων αφρού…..
Read more
Σπογγοποιία
Ο αφρός μας είναι κατάλληλος
για την παραγωγή κάθε είδους
συνθετικού σπόγγου, πολυεστερικού
ή πολυαιθερικού.
Ο αφρός μας είναι κατάλληλος για την παραγωγή κάθε είδους…..
Read more
Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση,
τα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προϊόντα
που διαθέτουμε στην αγορά,
προσφέρουν χρήσιμες και αξιόπιστες
λύσεις.
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προϊόντα που…..
Read more
graphic
polyether foam
Εσωτερική δομή
ανοικτών κυψελών
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις,
το φάσμα των συστημάτων αφρού πολυουρεθάνης
που παρέχουμε, χαρακτηρίζεται από εσωτερική
δομή ανοικτών κυψελών η οποία σε συνδυασμό
με άλλα συστήματα ή λειτουργώντας ανεξάρτητα,
προσφέρει τον απαιτούμενο συντελεστή ηχο-απορρόφησης.
Για εφαρμογές με ηχομονωτικές απαιτήσεις, το φάσμα των συστημάτων αφρού…..
Read more
Σπογγοποιία
Ο αφρός μας είναι κατάλληλος
για την παραγωγή κάθε είδους
συνθετικού σπόγγου, πολυεστερικού
ή πολυαιθερικού.
Ο αφρός μας είναι κατάλληλος για την παραγωγή κάθε είδους…..
Read more
mattresses
graphic
polyethene foam
Χρήσιμες & αξιόπιστες
λύσεις
Κατάλληλα για κάθε χρήση,
τα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προϊόντα
που διαθέτουμε στην αγορά,
προσφέρουν χρήσιμες και αξιόπιστες
λύσεις.
Κατάλληλα για κάθε χρήση, τα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμα προϊόντα που…..
Read more
mattresses
graphic
polyethene foam
Close
scroll
to navigate
drag page
to navigate
:-)
Please use a
taller screen