Τηλ. 2108077109 - 2108076846 bitos@otenet.gr Λεωφόρος Τατοίου 416
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
Back
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Λεωφόρος Τατοίου 416
Αχαρναί, Τ.Κ. 13671
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Αυλίδα, Βαθύ Βοιωτίας
Τηλ. 2221031010
ΑΦΟΙ ΜΠΗΤΟΥ & Ε.ΜΠΛΑΖΑΝΤΟΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Please use a
taller screen